Home

Van Blitterswijk Business Management richt zich op het ondersteunen van zowel managementteams als individuele managers bij reorganisaties, fusies, verandertrajecten, herinrichten van afdelingen of het vergroten van betrokkenheid van medewerkers. De focus daarbij ligt op de zogenaamde “softskills” zijnde Organisatie, Communicatie en People.

Veranderingen en reorganisaties in middelgrote en grote ondernemingen vinden steeds vaker plaats. Dit zal in de toekomst niet veranderen. De ervaring leert dat de meeste aandacht in dergelijke vernieuwingstrajecten gericht is op de processen- en IT kant en minder op de medewerkers en de communicatie. Zonder gedragsverandering is echter geen enkele vernieuwing mogelijk. Het is de combinatie van de vernieuwde processen, de structuur- EN gedragsverandering die leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering. De belangrijkste rol in dit proces is weggelegd voor het management. Zij hebben een voorbeeldfunctie binnen de organisatie en spelen een grote rol bij de interne communicatie. Hun leiderschapsstijl is van invloed op de acceptatiegraad en het gedrag van de medewerkers.

Van Blitterswijk Business Management ondersteunt het management door resultaatgericht activiteiten te structureren en mensen te verbinden.

Petra van Blitterswijk

Petra van Blitterswijk Van Blitterswijk Business Management wordt geleid door Petra van Blitterswijk. Zij heeft jarenlang ervaring opgedaan in commerciële management functies, als business manager en als programma&changemanager in de financiële dienstverlening. Peoplemanagement in veranderingsprocessen heeft altijd tot haar interessegebied behoord en zij is inmiddels daarin gespecialiseerd. Zij is actief betrokken geweest bij:

  • grootschalige reorganisatie- en fusietrajecten;
  • het oprichten en inrichten van nieuwe organisaties;
  • de verkoop van organisatie-onderdelen;
  • acquisitie en integratie van een buitenlandse onderneming;
  • het verhogen van betrokkenheid van medewerk(st)ers;
  • cultuur- en gedragsveranderingtrajecten.

Na haar studie Bedrijfseconomie heeft ze diverse managementopleidingen gevolgd. In 2006 is de leergang 'Sturen van veranderingen in organisaties' (SIOO) succesvol afgerond. Zij is gecertificeerd voor Management Drives©, RealDrives© en Perspectives©.